Ритмично махово дишане

Ритмично махово дишане упражнения, полезна информация от нашите опитни и високо квалифицирани инструктури.

Ритмично махово дишане упражнения (тала юкта)

Това е дишането, при което става уеднаквяване и постепенно удължаване на паузите на вдишване и издишване без дихателна пауза на задържане на дишането. По този начин чрез ритъма на това дишане по-отчетливо се въздейства върху възбудно-задръжните процеси в кората на мозъка.

Техника на изпълнение

Сядаме във възможно най-удобна поза с напълно изправен гръбначен стълб. Съсредоточаваме вниманието си върху нормалния ход на дишането. Без да изменяме продължителността на фазите на вдишване и издишване, се стремим да ги изравним по времетраене. Например, ако нашият естествен ритъм е 4 сек вдишване и 5 сек издишване, удължаваме само времетраенето на вдишването. Тоест вдишваме 5 сек и издишваме също така 5 сек. Това вече е тала юкта.

Правим упражнението в ритъм 5:5 в продължение на една седмица, по възможност в един и същ час и на едно и също място. Така се създава троен ритъм – по отношение на дихателния ритъм, времето на изпълнение на мястото. По този начин най-бързо се създават условни връзки и рефлекси, които стават основа на динамичния стереотип на телесната самодисциплина.

Степени

Междувременно изпълнителят трябва внимателно да се самонаблюдава за промените, които стават в него. Ако има видимо стабилизиране на психичните реакции и ако липсват каквито и да било неприятни усещания, след едноседмично упражняване на тази първа степен – 5:5, през следващата седмица може да се премине към съотношение 6:6 (вдишване 6 сек и издишване 6 сек). През по-следващите седмици и месеци съотношението на времетраенето на фазите на това дихателно упражнение се увеличава 7:7, 8:8 и т. н. до 20:20 или повече в зависимост от индивидуалните и естествените възможности на виталния капацитет.

В изпълнението на тала юкта е възможен още един вариант, но преди описанието на техниката му е необходимо уточняването на няколко понятия от физиологията на дишането.

Въздухът, който вдишваме и издишваме, е дихателен въздух. А този, който можем да вдишаме след едно нормално и обичайно вдишване, е допълнителен въздух. Резервен въздух е този, който можем да издишаме след едно нормално и обичайно издишване.

Техника на изпълнение

Сядаме в удобна поза с изправен гръбначен стълб. Наблюдаваме нормалния ход на дихателната струя. След една обичайна фаза на издишване издишваме бавно и с усилието на коремната преса и ескпираторната ребрена мускулатура. Веднага ги отпускаме напълно и оставяме въздухът да влезе в белите дробове спонтанно. В същност това е резервният въздух. Повтаряме този начин на дишане няколко пъти – активно, максимално издишване, пасивно спонтанно непринудено вдишване.

Разликата на този начин на дишане от нормалното се състои в това, че при последното фазата на вдишване е активна, а на издишване е пасивна. Това е така, защото при нормалното дишане вдишването се извършва с участието на диафрагмата и инспираторната мускулатура на ребрата, а издишването – вследствие действието на еластичните сили на белия дроб. Обратно, при този вариант на тала юкта вдишването е пасивно, а издишването се извършва с усилието на коремната преса и експираторните мускули на ребрата.

След като направим няколко такива пасивни вдишвания и активни издишвания и осмислим тяхното вътрешно значение, започваме да се стремим да изравним продължителността им, като започнем от 5:5 и постепенно увеличим пропорциите все в съотношение както 1:1.

Ефекти

Ефектите на ритмичното дишане са същите, както на алтернативното дишане. Освен това алтернативното дишане може да се счита като подготвителен етап на най-висшата пранайама кевали Кумбхака.

Ефектите на приложения допълнителен вариант на ритмичното дишане са по-разностранни. Като извършваме фазата на издишването активно, до известна степен подпомагаме еластичните сили на белия дроб. С течение на времето си създаваме навика отчасти да извършваме и при обичайни условия издишването активно и по този начин намаляваме относителния дял на т. нар. мъртво пространство (невентилируемия въздух) в белия дроб. Този вариант на ритмично дишане протича с промени в налягането на гръдната кухина, които облекчават дейността на дясната камера на сърцето. Това дишане има благоприятен ефект за музиканти, свирещи на духови инструменти, певци, духачи на стъкло и др.

С добри резултати дишането може да се приложи при редица хронични белодробни заболявания – бронхиектазии, белодробни заболявания – бронхиектации, белодробен емфизем, първите стадии на силикозата, бронхиална астма и др.

Съгласно йога здравето на човека е преди всичко усет за хармония, висока работоспособност, издръжливост при извънредни обстоятелства и творческо дълголетие.

Йога посочва пътя за равновесие между биологичната, психичната и социалната същност на човека. За поддържане на оптимална вътрешна среда на организма – т. нар. хомеостаза. Обратно, болестта се схваща като проява на дезинтеграция. На нарушена хомеостаза в резултат на смущения в кръвообращението. Отлагане на токсични продукти от обмяната на веществата и др.

Здравето на всеки човек зависи от редица фактори:

 • наследствени;
 • социално-битови;
 • професионални;
 • природогеографски;
 • други.

И на първо място от здравословния начин на живот.

При едно проучване в САЩ е било установено, че за около 50% от хората, които умират преждевременно, главната причина е неправилният, нездравословен начин на живот по тяхна собствена вина. В около 20% причината се свързва с биологични, наследствени фактори. Други 20% с неблагоприятно влияние на външната среда. И само в 10% с недостатъчно ефективно медицинско обслужване. Оттук следва, че за да бъде човек здрав, са необходими преди всичко собствени и постоянни усилия. Както и съзнателно наложени ограничения, които с нищо не могат да се заменят.

Никой друг не може да направи тези неща вместо Вас:

 • да дишате правилно;
 • да се храните правилно;
 • да правите физически упражнения;
 • да се закалявате;
 • да умеете да работите така, че да изпитвате удоволствие от труда;
 • да си организирате добре ежедневната, седмичната и годишната почивка.

Никой друг не може да направи това вместо вас. Именно в този смисъл йога е уникална система за индивидуална здравна профилактика и самоусъвършенстване на личността.

Ето и едно интересно и полезно видео, което може да видите Yoga For Anxiety and Stress

Снимки с упражнения и техники за ритмично махово дишане може да видите тук

Може да намерите и друга полезна и интересна информация в категория ПОЛЕЗНО