Йога в София

Йога в София упражнения в центровете, полезна информация за това къде и кога може да практикувате йога – от специалистите на yogasofia.com

Йога в София

Какво е Йога – в Большая советская енциклопедия йога се определя като учение и метод за управление на психиката и психофизиологията на човека с цел достигане на висши психични състояния. Йога Гупта определя йога като „система за духовно и физическо обучение чрез определени телесни пози, дихателни упражнения, размишления и пълно отпускане на мускулите”. От редица определения в различни литературни източници става ясно, че отключващ момент в задвижването на психофизиологичния механизъм на йогийската тренировка е умственото съсредоточаване. Правилно изпълнено, то предизвиква известни закономерни, рефлекторни промени в мускулния тонус и дишането. От друга страна, целенасочената тренировка на мускулите и дишането чрез подбрани за целта упражнения също повлиява върху процеса на съсредоточаване.

Познавайки тези психосоматични и самотопсихични взаимодействия, винаги трябва да се използват телесните пози и дихателните упражнения за по-лесно овладяване на съсредоточаването и обратно. В противен случай изолираното им практикуване съвсем закономерно ще бъде свързано с нежелателни резултати. Само в този ред на осмисляне на йогийската тренировка може да бъде разбрана концепцията на нашия индолог и философ Кънчо Кънев. Според него йогийският тренировъчен комплекс е троен поради своеобразния детерминизъм между:

 1. телесните пози;
 2. дихателните упражнения;
 3. съсредоточаването.

Психология

Психофизиологичният механизъм на йогийската самодисциплина на тялото и психиката тясно се преплита с този на самодисциплината на мотивите на поведение. Защото доколкото характерът на поведенческите прояви е почти винаги не само емоционално обагрен, но дава и своя отпечатък върху нервната система и ендокринните жлези, дотолкова може да се говори не само за психология, но и за психофизиология на нравствеността. Още през 1903 г. руският психиатър И. А. Сикорский е констатирал, че радостта се съпровожда с най-оптимална газова обмяна, при потиснатост и печал се задържа дейността на червата, докато при страх и вълнение – се засилва. Чрез хипофизно-надбъбречната система емоциите, възникнали при различните поведенчески актове (насилие, кражба, лъжа, благодеяние, съчувствие, обич, саможертва и др.), влияят положително или отрицателно върху всички органи и системи.

Тренировъчен комплекс

Йогийският тренировъчен комплекс е така структуриран, че всички нива на психосоматичните и соматопсихичните взаимодействия, ефектите от нравствената, телесната и психичната самодисциплина максимално да се синхронизират, взаимно усилват и закрепват. Например ефектът от съсредоточаването би бил нетраен или би намалил жизнеността на тялото, ако не е подкрепен и подхранен от съответните въздействия на дихателните упражнения, телесните пози и нравствено съзнание. Ефектите от едностранчиво прилагане само на асани и дишане би довело до повишена жизненост на телесните структури, надделяване на възбудните над задръжните процеси и възникване на склонност към ефективна наситеност на поведенческите реакции и т.н.

Хипокинезия

Важно последствие от интелектуализацията и автоматизацията е хипокинезията (намаление на активните движения). Голяма част от съвременните работници, ангажирани само с наблюдение работата на машините. Те прекарват работното си време почти в обездвижено положение. Или извършват еднообразни, монотонни движения.

Последствията от хиподинамията са далеч по-неблагоприятни от тези на физическите пренатоварвания. Вече като болест, определена от някои автори, тя сериозно засяга опорнодвигателния апарат. Характерни са мускулните атрофии, разреждане на костното вещество, намаляване обема на движение на ставите. Най-сериозно се засяга кръвообращението поради нетренираност на сърдечния мускул. И поради неприспособимостта на периферното кръвообращение към резки промени в положението на тялото. Или при налагащи се физически натоварвания. В централната нервна система се снижава възбудимостта на нервните центрове, осигуряващи адаптационните реакции на организма. Изменя се функционалното състояние на вегетативната нервна система.

Ритмичните дихателни упражнения в комбинация с упражненията за умствено съсредоточаване и релаксация разсейват застойните огнища и доминанти на възбуда в кората на мозъка и способстват за преодоляване на различните видове професионален и битов стрес.

По данни на проф. Н. А. Агаджауян и А. Ю. Катков сега в Русия волевото забавяне на дишането се използва за лечение на бронхиалната астма и на други белодробни заболявания. Както и за лекуване на стенокардия, хипертония и облитериращ ендартериит. Лечебният ефект в тези случаи се обяснява с това, че въглеродният двуокис, натрупващ се в организма при забавеното дишане, оказва съдоразширяващо действие. Волевото управление на дишането влезе в арсенала и на руската авиационна и космическа медицина. Със задържане на дишането летците и космонавтите отстраняват хипокапнията (загуба на CO2 от тъканите), възникваща при полет, поради голямата белодробна вентилация. Хипокапнията съгласно статистиката в 2% от случаите става причина за въздушни катастрофи. Регулирането на дишането повишава и издръжливостта на летците по отношение на хипоксията – недостига на кислород.  

Данни

Данните от изследванията върху обмяната и консумацията на кислород по време на медитация, публикувани в американското списание „Физиолъджи”. Авторите на изследването са установили, че консумацията на кислород по време на медитацията спада със 17%. Забавя се рефлекторно и дишането. Спада съдържанието на млечна киселина в кръвта. Увеличена е кожната резистентност. ЕЕГ показва повишена активност на алфа-вълните. Това състояние, което е различно от съня, се характеризира от авторите на изследването като будно хипо-метаболично физиологично състояние.

Някога лекарят на Александър Велики записал. „Ако няма здраве, разумът не може да открие сам себе си. Знанието не може да се прояви. Силата не може да се бори. Богатството става излишно, а интелектът не може да се употреби.”

Обездвиждането е съвременна и широко разпространена болест. Даваме ли си сметка докъде ще ни доведе всичко това, ако не се движим достатъчно?

Йога в София – полезна информация

На тази страница ще даваме полезна информация за йога жителите и гостите на София:

 • центровете по йога;
 • работното им време и часове на групите;
 • инструктори и отзивите за тях, от реални посетители и/или от нас;
 • контакти за връзка с центровете;
 • цени на посещение и карти за многократни посещения;
 • актуални отстъпки и промоции;
 • артикули и аксесоари за йога;
 • полезна литература – книги, статии, публикации и т.н.;
 • друга полезна информация.

Ето и едно интересно и полезно видео, което може да видите Yoga For Anxiety and Stress

Снимки с упражнения и техники за ритмично махово дишане може да видите тук

Може да намерите и друга полезна и интересна информация в категория ПОЛЕЗНО