Винетки – важни неща при закупуването им

Винетки – важни неща при закупуването им

В случай, че регистрационният номер на автомобила съдържа интервал, не е необходимо да ги въвеждате при покупката на винетки.

Независимо от еднаквата цена, категорията на автомобила е от съществено значение за контрола за платени пътни такси.

Винаги проверявайте въведените данни, преди заплащане.

Винетна такса не се дължи за пътните превозни средства, които имат по-малко от 4 колела, както и колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Новост, която е въведена от 1 януaри 2019 г. е eлeктрoннaта винeткa, която напълно замести винетния стикер. Стикери вече не се продават и винетките са само електронни.

Как по същество работи електронната винетка?

Данните за регистрационния номер на автомобилите и заплатените винетни такси за използване на пътната мрежа се въвеждат в електронна система. По републиканските пътища се разполагат контролни рамки и контролиращи камери, които регистрират дали колата е изрядна. Проверката за валидна винетка става автоматично, чрез софтуер, който прочита регистрационния номер и проверява в базата данни дали за този регистрационен номер е заплатена винетната такса.

Категория 3 – ППС предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 (осем) места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.

С начало 31 януари 2019 г. всички винетни стикери за всички видове коли приключват своята валидност.

Собствениците или ползвателите на пътно превозно средство, закупили своята винетка на хартиен носител, чиято валидност изтича след 1 януари 2019 г., е необходимо да заявят неговото конвертиране в електронна винетка и това е в срок от 15 декември 2018 г. до 31 януари 2019 г. Така те запазват правото си да ползват платената пътна мрежа до изтичане на първоначалния срок.

Правото за това трябва да бъде упражнено при подаване на подписано от собственика заявление. То е по образец за преобразуване на хартиената винетка в електронна винетка като датата е с валидност.